• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Najnowsza informacja


Do 31 stycznia 2018 r. termin składania wniosków o udzielenie dotacji na zabytki

08.01.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Powiatu w Koszalinie podjęła uchwałę
Nr XXXIII/301/17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, wnioski o udzielenie dotacji w roku bieżącym należy składać do dnia 31 stycznia 2018 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ww. aktu prawnego.

Uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wniosek o dotację na zabytki (do pobrania)