Aktualności


Zapraszam do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn,,Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 pikników edukacyjno – ekologiczno – informacyjnych na terenie czterech gmin powiatu koszalińskiego”.

03.08.2018 | Dodał: karolina.jas@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/OR.042.5.2017.AK

Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 pikników edukacyjno – ekologiczno – informacyjnych na terenie czterech gmin powiatu koszalińskiego”.

w ramach projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”.

Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa nr RPZP.04.05.00-32-A001/17-00 z dnia 14.06.2018 r.

1) umowa

2) załącznik nr 1 do zapytania

3) zapytanie ofertowe