• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


INFORMACJA O NIEZŁOŻENIU OFERT

INFORMACJA O NIEZŁOŻENIU OFERT

05.04.2018 | Dodał: magdalena.tucka@powiat.koszalin.pl

                
                    

 

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE

Koszalin, dnia  05.04.2018r.

Dot.: Zapytania ofertowego z dnia 20 marca 2018 roku

 

 

INFORMACJA

O  NIEZŁOŻENIU ŻADNEJ OFERTY

 

 

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Zarząd Powiatu w  Koszalinie ul. Racławicka 13 informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 20 marca 2018 r. na:

PRZEBUDOWĘ AMFITEATRU LETNIEGO PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE, które prowadzono w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 562 ze zm.), nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

Marian Hermanowicz                                                         Dariusz Kalinowski

      STAROSTA  KOSZALIŃSKI                                    WICESTAROSTA

 

 

 

Informacja będzie:

1)       zamieszczona na stronie internetowej o której mowa w art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 562 ze zm.) -  www.portalogloszen.arimr.gov.pl;

2)       zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.powiat.koszalin.pl;

3)       a/a.