• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Kolejne drogi wyremontowane

20.10.2017 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Zakończyły się kolejne remonty dróg powiatowych. Tym razem symbolicznego otwarcia doczekały odcinki od Biesiekierza w kierunku Parnowa (I etap) oraz droga wraz z infrastrukturą w miejscowości Kotłowo w gm. Biesiekierz.

W pierwszym przypadku inwestorem był powiat koszaliński a gmina partnerem współfinansującym inwestycję. Koszt zadania wyniósł 380 tys. zł, a zakres obejmował przebudowę nawierzchni, chodnika i zjazdów na odcinku ok. 600 metrów.

W Kotłowie inwestorem była z kolei gmina Biesiekierz, zaś powiat pokrył solidarnie połowę wydatkowanych środków. Na odcinku obejmującym około 300 metrów przebudowano nawierzchnię jezdni, wykonano odwodnienia, chodniki oraz zjazdy z przyległych posesji. Całość kosztowała 392 tysiące złotych.

W symbolicznym oddaniu dróg po remontach uczestniczyli lokalni samorządowcy – starosta Marian Hermanowicz, wójt gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz, radni gminni, sołtysi oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg.