• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Konkurs fotograficzny „Drzewa robią dobry klimat na wsi”

05.02.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

 

W ramach realizacji projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Drzewa robią dobry klimat na wsi”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i szkół podstawowych. Ma na celu zachęcenie młodzieży do obserwacji przyrody najbliższego otoczenia, wzbudzenie zainteresowania różnorodnością biologiczną, siedlisk funkcjonujących w sąsiedztwie, użytkowanych pól, naukę rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt występujących na miedzach, ugorach, w zadrzewieniach śródpolnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:

- Zdjęcia o minimalnej wielkości 1280x1024 pikseli przedstawiającego aleje drzew na polach uprawnych, zadrzewienia śródpolne, miedze i skraje pól, stanowiące siedliska dla owadów i ptaków itp.

- Karty zgłoszeniowej.

- Zgody rodzica, opiekuna na publikację zdjęcia.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać na adres k.golebiowska.zielonaakcja@onet.pl do 8 marca 2018 r.

Regulamin