• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Otwarcie drogi po remoncie nr  3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie – Dunowo.

Otwarcie drogi po remoncie nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie – Dunowo.

26.09.2018 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Otwarcie drogi po remoncie

Zakończyła się przebudowa   drogi  powiatowej   nr   3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie – Dunowo. Wykonawcą inwestycji była firma POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Zakres robót objął przebudowę  drogi  powiatowej  na  odcinku   o   długości  5,59  km, w tym: wzmocnienie  konstrukcji  jezdni  poprzez  ułożenie  warstw  bitumicznych  na całym odcinku drogi objętym  przebudową  wraz  z  poszerzeniem  jezdni do szerokości 6m.; budowę  ciągów pieszych w miejscowościach Laski Koszalińskie i Dunowo; budowę  wysp dzielących (azyli); przebudowę zjazdów; wykonanie poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego.

 Całkowity koszt remontu wyniósł: 7.339.954,05 PLN

Na realizację tego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w kwocie 3.000.000 PLN w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Pozostałą część sfinansowali solidarnie powiat koszaliński oraz gminy Biesiekierz i Świeszyno.
 
W symbolicznym otwarciu drogi, które nastąpiło 26 września w Laskach Koszalińskich, udział wzięli: starosta Marian Hermanowicz, wicestarosta Dariusz Kalinowski, wójt gminy Świeszyno Ewa Korczak, wójt gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz, a także sołtysi miejscowości położonych przy wyremontowanej drodze, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg i wykonawcy.