• Text1
    Text2

Aktualności


Powiat Koszaliński przystępuje do realizacji operacji pn.: "Konkurs kulinarny. Z wody, z lasu i z zagrody"

05.07.2018 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

W ramach projektu zaplanowano realizację Konkursu pn. : "Z lasu, z wody i z zagrody". Konkurs towarzyszyć będzie wydarzeniu jakim są DoŻynki Powiatowe 2018, które odbędą 15.09.2018 w Polanowie.

Konkurs Kulinarny " Z lasu, z wody i z zagrody", jest okazją do zaprezentowania tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie w gospodarstwach domowych na terenie naszego regionu. Poprzez organizację wydarzenia , zaangażowane zostaną osoby, które posiadają duży potencjał mający wpływ na rozwój wsi , które dotychczas nie prezentowały swoich umiejętności w szerszym gronie. Konkurs ma na celu również zaangażowanie mieszkańców powiatu w działania mające na celu samoprezentację, jak również integrację.