• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizuje dwa projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizuje dwa projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

16.04.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, iż realizuje dwa projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Projekt dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (III)”.

 

W ramach programu przewidziano  następujące formy wsparcia:

 • staże u pracodawcy,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony zasiedleniowe,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Więcej informacji o projekcie: http://www.pup.koszalin.pl/urzad_pracy/POWER.html

 

 1. Projekt dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin IV”.

 

W ramach programu przewidziano  następujące formy wsparcia:

 • staże u pracodawcy,
 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Więcej informacji o projekcie: http://www.pup.koszalin.pl/urzad_pracy/RPO_WZ_IV.html

 

Rekrutacja osób bezrobotnych odbywa się na podstawie kryteriów kwalifikowalności określonych
w projektach do wyczerpania środków.

Osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie przy
ul. Racławickiej 13.