Starostwo


Sport

 

 W Związku z opublikowaniem kalendarza  i regulaminu Imprez Sportowych   w roku szkolnym 2017/2018 w Ramach  Szkolnego Związku Sportowego  Powiat Koszaliński przedstawia terminarz imprez sportowych (na szczeblu powiatowym). 

 

 

  IGRZYSKA  Powiatowe dzieci rocznik 2005 i młodsze.  
Lp. Dyscyplina Termin   Miejsce zawodów  Godzina
 1. Tenis Stołowy  18.12.2018  Sucha Koszalińska  10:00

 

  IGRZYSKA Młodzieży Szkolnej  Powiatowe 2002-2004  
Lp. Dyscyplina Termin Miejsce zawodów  Godzina
 2  Tenis Stołowy  18.12.2018  Sucha Koszalińska  10:00

----------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW

Prosimy o wpełnienie formularza do wniosku o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na wspracie wydarzeń sprotowych przed każdą planowaną imprezą.

Powiat Koszaliński przyznał wsparcie na organizację wydarzeń sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego kwotę 25.000,00 zł. Do dyspozycji nauczyciela-organizatora przyznana została kwota do 600,00 zł.

Środki na realizację przedsięwzięć przekazywane będą na podstawie składanych wniosków o dofinansowanie (karta wydarzenia) do wyczerpania zasobów finansowych.

Wydatki kwalifikowane:

 • opieka sędziowska – forma rozliczenia:
  • rachunek wystawiony przez sędziego (gdy jest prowadzona działalność gospodarcza)
  • ekwiwalent sędziowski (wzór w plikach do pobrania)
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych  osób fizycznych (RODO),(wzór w plikach do pobrania) 
 • opieka medyczna – rachunek wystawiony przez pielęgniarkę
 • nagrody rzeczowe – piłki, sprzęt sportowy, itp. (oprócz sprzętu elektronicznego)

 

Dane do faktury:

POWIAT KOSZALIŃSKI
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
NIP: 669-23-87-595

UWAGA:

 1. Prosimy o wystawianie faktur przelewowych z odroczonym terminem płatności, a następnie dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Koszalinie w takim czasie, aby termin ten został zachowany.
 2. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury przelewowej, prosimy o założenie własnej gotówki, a następnie przekazanie do Starostwa faktury wraz z dołączonym oświadczeniem o pokryciu kosztów z własnych środków i wskazaniem rachunku bankowego na który kwota ma zostać zwrócona (wzór oświadczenia w plikach do pobrania).
 3. Prosimy dołączyć do faktury  informację - nazwa zawodów, etap zawodów (powiat, region, półfinał, finał), data i miejsce organizacji, organizator, osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail) oraz o przekazanie dokumentacji zdjęciowej w formie elektronicznej

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:
karolina.jas@powiat.koszalin.pl, tel. 94 714 01 78.

Pliki do pobrania: