• POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Starostwo


Sport

W Związku z opublikowaniem kalendarza  i regulaminu Imprez Sportowych   w roku szkolnym 2017/2018 w Ramach  Szkolnego Związku Sportowego  Powiat Koszaliński przedstawia terminarz imprez sportowych (na szczeblu powiatowym)  organizowanych do 31 grudnia 2017r.

 

TERMINARZ ROZGRYWEK POWIATOWYCH W RAMACH SZS do 31 GRUDNIA  2017r.

A.   Wojewódzkie Igrzyska Dzieci - Szkoły Podstawowe.

Lp.

Dyscyplina

Organizator

Planowany termin organizacji rozgrywek

1

Sztafetowe Biegi Przełajowe.

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

2017-10-10

2

Tenis stołowy – drużynowy.

Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej

do 22.12.17r.

3

Unihokej

Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej

do 10.11.17r.

 

 

 

 

B.   Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

 

Lp.

Dyscyplina

Powiatowe

Regionalne

1

Sztafetowe Biegi Przełajowe.

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

2017-11-10

2

Tenis stołowy – drużynowy.

Gimnazjum Gminne w Sianowie

2017-10-24

3

Koszykówka.

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

2017-12-19

4

Piłka Nożna.

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

2017-11-03

5

Unihokej

Zespół Szkół w Dąbrowie

2017-11-10


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW

Prosimy o wpełnienie formularza do wniosku o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na wspracie wydarzeń sprotowych przed każdą planowaną imprezą.

Powiat Koszaliński przyznał wsparcie na organizację wydarzeń sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego kwotę 15.000,00 zł. Do dyspozycji nauczyciela-organizatora przyznana została kwota do 500,00 zł, w ramach rozgrywek powiatowych, do 400,00 zł w ramach rozgrywek wyższego szczebla.

Środki na realizację przedsięwzięć przekazywane będą na podstawie składanych wniosków o dofinansowanie (karta wydarzenia) do wyczerpania zasobów finansowych.

Wydatki kwalifikowane:

 • opieka sędziowska – forma rozliczenia:
  • rachunek wystawiony przez sędziego (gdy jest prowadzona działalność gospodarcza)
  • ekwiwalent sędziowski (wzór w plikach do pobrania)
 • opieka medyczna – rachunek wystawiony przez pielęgniarkę
 • nagrody rzeczowe – piłki, sprzęt sportowy, itp. (oprócz sprzętu elektronicznego)

Wyjazd zakwalifikowanych grup na eliminacje wyższego szczebla: region, półfinał, finał

Do dyspozycji organizatora wyjazdu przyznana została kwota do 400 zł, w tym wydatki kwalifikowane: transport dzieci (usługa przewozowa)

Dane do faktury:

POWIAT KOSZALIŃSKI
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
NIP: 669-23-87-595

UWAGA:

 1. Prosimy o wystawianie faktur przelewowych z odroczonym terminem płatności, a następnie dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Koszalinie w takim czasie, aby termin ten został zachowany.
 2. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury przelewowej, prosimy o założenie własnej gotówki, a następnie przekazanie do Starostwa faktury wraz z dołączonym oświadczeniem o pokryciu kosztów z własnych środków i wskazaniem rachunku bankowego na który kwota ma zostać zwrócona (wzór oświadczenia w plikach do pobrania).
 3. Prosimy dołączyć do faktury  informację - nazwa zawodów, etap zawodów (powiat, region, półfinał, finał), data i miejsce organizacji, organizator, osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail) oraz o przekazanie dokumentacji zdjęciowej w formie elektronicznej

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:
karolina.jas@powiat.koszalin.pl, tel. 94 714 01 78, 94 714 01 72

Pliki do pobrania: