• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Spotkanie w Muzeum Regionalnym w Bobolicach

30.05.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

W Muzeum Regionalnym w Bobolicach odbyło się spotkanie poświęcone przedstawieniu informacji o wykorzystaniu dotacji celowej, jaką powiat koszaliński przekazywał na rzecz tej placówki w latach 2015-2018. W tym okresie Muzeum otrzymało ogółem 40 i pół tysiąca złotych. Środki te wykorzystano na zakup technicznych elementów wyposażenia muzealnych wnętrz, m.in. kupiono szyny do zawieszania obrazów, oświetlenie galerii, gabloty i antyramy. Wykonano też niektóre prace remontowe np. w sali wystawowej oraz zlecono oprawę kilkudziesięciu obrazów. Dotacja umożliwiła również wydanie publikacji folderowej poświęconej Muzeum Regionalnemu w Bobolicach w nakładzie 250 egzemplarzy, a także druk widokówek o tematyce muzealnej.

Przedstawiający informację kierownik placówki, Bronisław Malinowski, podziękował obecnym na spotkaniu włodarzom powiatu: staroście koszalińskiemu Marianowi Hermanowiczowi, przewodniczącemu rady powiatu Zenonowi Dropko oraz wiceprzewodniczącemu Kamilowi Jesionowskiemu. Temu ostatniemu dziękował także za osobiste wsparcie Muzeum kwotą tysiąca złotych. Wyrazy wdzięczności odebrała także Anna Pawłowska, główna księgowa Nadleśnictwa Bobolice, które w latach 2017-2018 przekazało na bobolicką placówkę w sumie 2000 zł. Na liście życzliwych sponsorów z kwotą tysiąca zł znalazł się jeszcze honorowy obywatel Bobolic, koszaliński lekarz Bolesław Plust.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat perspektyw rozwoju Muzeum Regionalnego w Boblicach. Deklaracje dalszego wsparcia ze strony samorządu powiatowego złożyli Zenon Dropko i Marian Hermanowicz. Zadowolenia z zaangażowania powiatu nie kryła też burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, która podkreślała ponadlokalny charakter placówki i jej kulturotwórczą rolę dla całego Pomorza Środkowego.