• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie serdecznie zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatne szkolenie dla nauczycieli.

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie serdecznie zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatne szkolenie dla nauczycieli.

07.11.2018 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

 

 

 

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (od IV kl.) oraz średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W ramach zajęć uczniowie będą uczestniczyli w:            

 1. Części teoretycznej – podczas tej cz. uczniom  zostaną podane m.in. informacje o organizmach wskaźnikowych świadczących o czystości wód powierzchniowych oraz zostaną zaprezentowane zagadnienia  dot. znaczenia badań biologicznych i chemicznych wód powierzchniowych.
 2. Części laboratoryjnej – uczniowie podczas tej cz. zajęć będą mieli możliwość samodzielnego zbadania właściwości fizycznych i chemicznych wody, m.in.: zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, przewodnictwa wody, jak i odczynu oraz temperatury. Będą mogli również przeprowadzić badania na oznaczenie: obecności azotanów i fosforanów oraz twardość wody.

Ponadto podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie pod mikroskopem będą obserwować organizmy wód powierzchniowych np. skorupiaki, wieloszczety i małże, aby nauczyć się ich rozpoznawania.

Zajęcia będą realizowane w listopadzie 2018 r. W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o rejestrację pod adresem e-mailowym: biuro@scksarbinowo.pl lub drogą tel. 94/714-01-51 (-55). Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

 

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego na dwudniowe zajęcia, które zaplanowane są na 16-17 oraz 23-24 listopada br.

Pierwszego dnia (piątek, od godz. 14) odbędą się:

 - Prezentacja na temat metod poboru prób do badań biologicznych, chemicznych i fizycznych.

- Wyjazd w teren w celu poboru prób do badań wód powierzchniowych i organizmów zoobentosowych.

Z kolei drugiego dnia (sobota, do godz. 14) zostaną przeprowadzone:

 - Wykład na temat znaczenia badań wód powierzchniowych pod kątem prowadzenia monitoringu chemicznego, fizycznego i biologicznego.

 - Laboratorium - opracowanie prób wody  - badanie jej pod kątem właściwości fizycznych i chemicznych – zestawy aparatury badawczej (pehametr, tlenomierz, konduktometr, termometr oraz odczynniki chemiczne do oznaczenia ilości azotanów, fosforanów i twardości wody).

 - Laboratorium – opracowanie prób makrozoobentosowych wód powierzchniowych – praca z mikroskopem stereoskopowym, kluczem do rozpoznawania fauny dennej, w tym bioindykatorów.

 - Podsumowanie zajęć. Analiza przeprowadzonych badań,  sformułowanie wniosków końcowych oraz zaleceń dotyczących zmniejszenie emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do wód powierzchniowych. 

W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o rejestrację pod adresem e-mailowym: biuro@scksarbinowo.pl lub drogą tel. 94/714-01-51 (-55). Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.