• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


Wojewoda Zachodniopomorski w Starostwie

Wojewoda Zachodniopomorski w Starostwie

22.05.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc spotkał się 22 maja w Starostwie Powiatowym w Koszalinie z włodarzami powiatu. W spotkaniu oprócz wicestarosty koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie koszalińskich gmin. Wojewoda szczególnie interesował się współpracą lokalnych samorządowców z podległymi instytucjami – delegaturą Urzędu Wojewódzkiego i służbami mundurowymi. Rozmawiano także o stanie jeziora Jamno oraz o obchodach 100-lecia niepodległości. W tej ostatniej sprawie pojawił się postulat, by uruchomić wojewódzki portal dokumentujący wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem, które mają miejsce w regionie zachodniopomorskim.

Starosta apelował o uruchomienie całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu, a także podniósł kwestię odszkodowań za zniszczone drogi powiatowe i gminne w czasie realizacji inwestycji S6 i S11. Zwrócił również uwagę wojewody na różnice w finansowaniu domów pomocy społecznej. Wójtowie i burmistrzowie skarżyli się na problemy z ustawą o prawie łowieckim, z której wynikają zadania dla gmin m.in. w zakresie likwidacji szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, a jednocześnie nie idą za tym dodatkowe środki z budżetu. Mowa była również o problemach komunikacyjnych gmin powiatu z Koszalinem i organizacji transportu zbiorowego, o spółkach wodnych w kontekście czyszczenia rowów melioracyjnych, o potrzebie ograniczenia pozwoleń na żwirownie do 2 ha oraz o niskich wynagrodzeniach pracowników w urzędach miast i gmin, co zdaniem samorządowców skutkuje tym, że coraz bardziej odczuwalny jest brak wykwalifikowanych urzędników na określonych stanowiskach.