• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Wyjazd studyjny do Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern w Wietow

27.10.2017 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zorganizowało 21 września 2017 r. wyjazd studyjny do Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern w Wietow (Niemcy) w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii”. Zadanie dofinansowane została ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyjeździe wzięło udział 30 osób z terenu Powiatu Koszalińskiego m.in: przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, reprezentanci NGO i sołtysi.

Uczestnicy podczas pobytu mogli wysłuchać prezentacji dotyczącej historii powstania centrum solarnego w zniszczonym dworku, który stał się wzorcowym przykładem dobrych praktyk w zastosowaniu nowoczesnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Po wykładzie goście z Polski mogli zwiedzić cały obiekt i zapoznać się z występującymi tam rozwiązaniami technicznymi. Mogli oni również podziwiać możliwości kompleksu EnergiePowerGreenhouse – 6000-metrowej cieplarni, zbudowanej ze specjalnej folii, która w 95% przepuszcza promienie słoneczne, dzięki temu rośliny tam występujące mają warunki bardzo zbliżone do naturalnego. Dodatkowo goście mogli zwiedzić fermę wiatrową, która oprócz funkcji energetycznej pełni rolę artystyczną, ponieważ na ścianach wiatraków rokrocznie malowane są prace artystyczne.

Organizatorzy mają nadzieję, że wyjazd stanie się inspiracją zmian i rozwoju obszarów wiejskich oraz spowoduje przebudowę myślenia ukierunkowaną na wykorzystanie lokalnych zasobów, zarówno osobowych, jak i produktów tam występujących.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.