• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


XXXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

10.01.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r.,
o godzinie 14.30, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego
w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu
w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, w trybie § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego. 

 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 

  1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Będzino;

2)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Biesiekierz;

3)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Bobolice;

4)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Manowo;

5)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Mielno;

6)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Polanów;

7)    udzielenia w roku 2018 dotacji Gminie Sianów;

8)    zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok;

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026;

10)  przekazania przez Powiat Koszaliński Gminie Polanów zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3591Z ul. Zamkowa w m. Polanów realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych”.

  1. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zenon Dropko