• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


XXXVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

XXXVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

04.04.2018 | Dodał: karolina.jas@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r.,
o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego
w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu
w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, w trybie § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego. 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 Zenon Dropko