• JEZIORO
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • STAROSTWO
  STAROSTWO POWIATOWE
  ul. Racławicka 13
 • WIATRAKI
  POWIAT KOSZALIŃSKI
  INFORMACJE O TWOIM POWIECIE
 • ZABYTKI
 • ZABYTKI C.D.
 • ZBIÓR POWIAT

Aktualności


zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: „Kompleksowa realizacja materiałów papierniczych i biurowych” w ramach projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”.

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia: „Kompleksowa realizacja materiałów papierniczych i biurowych” w ramach projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”.

09.08.2018 | Dodał: karolina.jas@powiat.koszalin.pl

                          Zapytanie ofertowe nr 8/OR.042.5.2017.AK

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z  późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

„Kompleksowa realizacja materiałów papierniczych i biurowych” w ramach projektu „Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”.

Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa nr RPZP.04.05.00-32-A001/17-00 z dnia 14.06.2018 r.

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 do zapytania

umowa