• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Aktualności


Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

24.05.2018 | Dodał: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 24 maja 2018 r.,
o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego
w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu
w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, w trybie § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego. 

 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 

  1. Otwarcie obrad.  
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.;

2)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018 – 2026;

3)    zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  1. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko